למה ביהודות אוסרים על אוננות ?

הסיבה שבגללה ביהדות אוסרים על אוננות היא כי זרע מאוד !

error: Content is protected !!