דאורדורנט

לפי מה יודעים שלא היה דאורדורנט בתקופת התנ”ך ?

“וירים משה את ידו וימותו העמלקים”

error: Content is protected !!