ככה זאת לא תשובה !

מורה : יוסי, למה לא הגעת אתמול לבית ספר ?

יוסי : ככה המורה

מורה : ככה זאת לא תשובה.

יוסי : למה ?

מורה : ככה !

error: Content is protected !!