לא תבינו לעולם

הבנתי ולא הבנתי הלכו לים.

הבנתי טבע, מי נשאר ?

לא הבנתי.

בסדר אני אסביר שוב ….

error: Content is protected !!