למה שרים במקלחת ?

למה שרים דווקא במקלחת ולא שרים בשירותים ?

גי בשירותים הקהל יוצא חרא ובמקלחת הקהל זורם.

error: Content is protected !!